Historie

R.J.V. De Duinruiters kan terugkijken op een rijke historie, die teruggaat tot het jaar 1975. In dit deel van de site willen wij u een korte indruk geven van het ontstaan van de vereniging en een overzicht geven van de activiteiten die met name de laatste jaren hebben plaatsgevonden.

De beginjaren

R.J.V. De Duinruiters is in 1975 als NBVR-vereniging opgericht bij Manege Bakker in Noordwijkerhout. Zoals het voorvoegsel Rij- en Jachtvereniging reeds aangeeft, werden in die beginjaren vooral springwedstrijden, cross countries en jachten georganiseerd. In de jaren zeventig was de springdiscipline zeer populair en zelfs ruiters als Antoon Ebben reden mee in wedstrijden bij onze vereniging. Het bestuur van de vereniging werd in die tijd voorgezeten door de heer Tramper, een bevlogen persoonlijkheid. Hij zorgde dat de vereniging hindernismateriaal kreeg, want het bouwen van een prachtig parcours, was zijn lust en zijn leven. Op vrijdagavond na tienen mochten de ruiters onder leiding van Hans Peeters (nog altijd instructeur bij Manege Bakker) vast een beetje oefenen. Praktisch alle leden stonden in die tijd met hun paard bij Manege Bakker. Penningmeester in die tijd was de heer Henry Urlus. Zowel de heer Tramper, als de heer Urlus zijn ons inmiddels helaas ontvallen. Het wedstrijdsecretariaat en het algemeen secretariaat werd in die tijd uitgevoerd door Mevrouw Ans van de Brink. Beter bekend onder de naam Tante Ans.

Steeds meer dressuur

In die eerste jaren stond de dressuurdiscipline nog op een laag pitje, hoewel er wel regelmatig wedstrijden werden georganiseerd. Mede door de successen van onder meer Anky van Grunsven is het accent de laatste tiental jaren juist primair op de dressuurdiscipline komen te liggen. Ook op dit vlak hebben een groot aantal topruiters en amazones onze vereniging bezocht, óf als deelnemer, óf om een demonstratie of clinic te geven.

Een nieuw begin

Na een wat mindere periode van de vereniging, heeft begin 1999 een nieuw bestuur de bakens aanzienlijk verzet, waarbij kwaliteit, groei en variëteit de uitgangspunten vormden. Naast 11 optimaal georganiseerde dressuurwedstrijden per jaar (meestal op de derde zondag van de maand), werden in 1999 en 2000 twee Indoor Crossen georganiseerd. Twee fantastische spektakelstukken, waarbij onder leiding van parcoursbouwer Wim Schrama de beide binnenhallen van Manege Bakker werden omgebouwd tot heuse crossparcoursen. Eén en ander werd zodanig gebouwd, dat ook dressuurruiters met weinig springervaring eenvoudig konden deelnemen.

Ook werd vanaf 1999 de jaarlijkse clinic verzorgd door een nationaal en internationaal bekende Grand Prix ruiter. Zo was in 1999 Edward Gal bij ons te gast (zijn toenmalige partner Nicole Werner was overigens vroeger lid van De Duinruiters geweest) en sinds 2000 is een samenwerking tot stand gekomen met Herman Wientjes uit Zwolle.

Tevens werd in 1999 het verenigingsblad Impuls en Impuls Actueel geïntroduceerd, hetgeen vele positieve reacties teweegbracht. Ook werd het concept van de Wildwedstrijd (als afsluiting van het Duinruiterjaar in december) nieuw leven ingeblazen. R.J.V. De Duinruiters ontwikkelde zich (opnieuw) tot een 'springlevende' vereniging, waarbij kwaliteit en 'leereffect' voorop staan!

Jubileumjaar

In het jaar 2000 stond het hele jaar in het teken van het 25-jarig bestaan van De Duinruiters. Door het hele jaar heen werden tal van festiviteiten en activiteiten georganiseerd met als hoogtepunt de jubileumreceptie op 22 maart, waarbij de Italiaanse cavelerist Maestro Giorgio Merue Pes een indrukwekkende demonstratie gaf.

Trainingsprogramma's

Een fraai voorbeeld van een 'leertraject' is het in 2001 en 2002 georganiseerde Rabo Trainingsplan. Dit plan bestond uit een zes tot achttal individuele lessen van drie kwartier die men tegen een zeer gereduceerd tarief van Grand Prix ruiter Herman Wientjes kon volgen. Alle lessen werden via een laptop bijgehouden en vastgelegd in een trainings- en progressierapport. Aan het eind van de cyclus, ontving de meest belovende/gepassioneerde combinatie een fraaie Rabo paardendeken. In 2002 moesten alle deelnemende combinaties daarnaast een Kür op muziek rijden, waaruit ook een winnaar/winnares werd geselecteerd.

In 2003 werd het Rabo Trainingsplan opgevolgd door het programma 'Pas de Deux'. Dit door ruitershop Pas de Deux uit Noordwijk gesponsorde programma was in opzet een logisch vervolg op het Rabo Trainingsplan. Evenwel werden er een groot aantal elementen aan toegevoegd. Dat de afsluiting bestond uit het rijden van een Pas de Deux zal u wellicht niet verbazen. Aangezien de in samenwerking met Herman Wientjes ingezette leertrajecten zich duidelijk lieten vertalen in de wedstrijdresultaten van de deelnemers, werd het programma Pas de Deux in het najaar van 2004 opgevolgd door het programma Passage 2004 - 2005. Bij dit programma werd niet gewerkt met één sponsor, maar waren maar liefst negen sponsors betrokken. Dit traject werd afgesloten met een feestelijk finale en een grootschalige happening ter ere van het 30-jarig bestaan van de vereniging. Het succes van deze formule was dermate groot dat ook een Passage 2005 - 2006 werd georganiseerd. Dit traject werd in juni 2006 met een fantastische finale afgesloten.

Op 29 oktober 2006 werd onder leiding van internationaal jurylid Els Mouw een zeer succesvolle proefgerichte lesdag georganiseerd. De deelnemers reden in de ochtend een officiële (voor punten meetellende) proef welke gejureerd werd door Els Mouw. Tevens werd iedere proef op video opgenomen. Aan de hand van de videobeelden evalueerde Els Mouw in de middag iedere proef, zij gaf adviezen, instructies en maakte de deelnemers attent op waar ze meer op moeten letten cq aan moeten werken.

Op 3 mei 2007 was Edward Gal te gast bij De Duinruiters. Onder de naam 'Klink & Drink' werd een nieuw initiatief geïntroduceerd, waarbij deze sympathieke topruiter uit Harskamp centraal stond. Edward lichtte een tweetal Küren op muziek toe, die hij met Group 4 Securicor Lingh in Las Vegas en in Londen had gereden. Daarbij gaf hij veel praktische en nuttige tips over hoe je een paard kunt trainen en zowel je paard, als jezelf optimaal voor kan bereiden op een wedstrijd. Daarna beantwoordde hij op humoristische wijze talloze vragen van het in grote getale toegestroomde publiek. Aan het eind van de avond werden Edward en Nicole Werner benoemd tot ereleden van R.J.V. De Duinruiters.

november 2007 werd weer een proefgerichte lesdag georganiseerd onder leiding van internationaal jurylid Els Mouw. Op basis van dezelfde formule, als was gehanteerd in 2006, werd deze dag een overweldigend en leerzaam succes, waarbij maar liefst 14 combinaties (het maximaal haalbare aantal) zich hadden ingeschreven. Het enthousiasme van zowel de deelnemers, als van Els Mouw blijkt zodanig groot te zijn, dat met dit initiatief een nieuwe traditie lijkt te zijn 'geboren'. Daarom is de proefgerichte lesdag nu al opgenomen op de kalender van 2008 (9 november 2008). Onze vereniging mag er bijzonder trots op zijn de belangstelling van dit soort wereldtoppers te kunnen wekken. Was eerder in 2007 Edward Gal al bij De Duinruiters te gast, doet Els Mouw in haar discipline hier niet voor onder.

Op 15 mei 2008 was Olympisch dressuurruiter Hans Peter Minderhoud te gast voor de Klink & Drink. Vooral de toegankelijkheid, vrolijkheid en 'no nonsens' benadering van deze absolute topruiter viel bijzonder in de smaak bij de aanwezigen. Hans Peter gaf uitgebreid uitleg over hoe hij zijn paarden traint en was oprecht geünteresseerd in de prestaties van de leden van onze vereniging. Onvermoeibaar nam hij uitgebreid de tijd om alle vragen te beantwoorden. In navolging van Edward Gal die in 2007 de eerste gast was van Klink & Drink, werd Hans Peter tot slot benoemd tot erelid van R.J.V. De Duinruiters.

Op 31 mei 2008 mochten maar liefst 5 leden van onze vereniging afreizen naar Harskamp om daar een gratis les te krijgen van Edward Gal en Nicole Werner. Aanvankelijk zou maar één deelnemer hiervoor in aanmerking komen (op basis van een schriftelijke motivatie waarom hij/zij een gratis les van Edward moest krijgen), maar uit de 15 inzendingen kozen Edward en Nicole er maar liefst vijf. Maar ook voor de overige tien inzendingen hadden Edward en Nicole een leuke verrassing, aangezien zij mee mochten naar Harskamp en ook een uitgebreide rondleiding kregen over dit meer dan unieke paardensportcomplex (and 'the home of Totillas').

Na de succesvolle Indoor Crossen van 1999 en 2000 werd op 8 juni 2008 de Pas de Deux Indoor Cross georganiseerd. Dit door de in Noordwijk gevestigde ruitershop Pas de Deux gesponsorde evenement werd een absolute mega-happening. Springruiter en parcoursbouwer Wim Schrama had in beide binnenbakken weer een fantastisch en sympathiek cross parcours gebouwd. En wel zodanig dat een reusachtig aantal deelnemers ervaring op kon doen met de cross discipline, waarbij fantastische prijzen waren te winnen. Zowel sponsor, als parcoursbouwer waren van mening dat dit evenement voor 2009 'gewoon' weer op de agenda moest!

Op 16 augustus 2008 verzorgde onder stralende omstandigheden Grand Prix ruiter Sander Marijnissen een buitengewoon succesvolle clinic. De animo voor deze clinic was zo groot, dat er een inschrijvingsstop moest worden gehanteerd. De deelnemers waren zodanig enthousiast dat veelvuldig om een vervolg van deze clinic werd gevraagd (zie ook 2009). Na afloop van deze clinic vond de jaarlijkse barbecue plaats, waarvoor dit jaar een record aantal deelnemers zich had opgegeven. Het werd met recht een onvergetelijke dag met een even onvergetelijke avond.

Op 25 oktober 2008 vond eveneens een uniek evenement plaats, te weten het Rondje Duindigt. Dit initiatief, dat genomen was door bestuurslid Erik Vlieland, stelde maar liefst meer dan vijftig belangstellenden in de gelegenheid een uitgebreide introductie te krijgen binnen de wereld van de draf- en rensport. Na een rondleiding bij Stal Hendriks en uitgebreide uitleg over renpaarden en de rensport, werd op de baan een heuse demonstratie gegeven, waarbij ook Erik Vlieland één van de jockeys was. Hierna konden geïnteresseerden de sfeer proeven van de drafsport door op een tweepersoonssulky mee te rijden. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel op Duindigt.

Op 18 oktober stond werd onder auspiciën van de Kring Rijnstreek/jeugd voor de 16e keer bij Manege Bakker de 12-uurswedstrijd georganiseerd. De organisatie was in handen van R.J.V De Duinruiters in samenwerking met De Ripse Ruiters. Voor het eerst in de geschiedenis van dit evenement deed ook een team van onze vereniging mee en eindigde op de vijfde plaats. Tijdens dit 12 uur durend evenement gaan een groot aantal jeugdteams (tot 16 jaar) van diverse verenigingen een zeer positieve en bovenal sportieve strijd met elkaar aan in allerlei takken van sport, waarbij de paardenspot de hoofdmoot vormt.

Op 2 en 16 november en op 7 december 2008 gaf niemand minder dan Nicole Werner (trainer-coach van Edward Gal) een drietal clinics bij onze vereniging. Ook voor deze clinics moest een inschrijvingsstop worden gehanteerd. In de clinics stond correcte omgang met het paard, héél consequent gedrag en mentaliteit centraal. "Ik ga ervan uit dat de mensen die meerijden er beter van willen worden en gemotiveerd willen leren over 'echt' rijden'", was de mening van een enthousiaste Nicole Werner.

Net als in 2007 en 2006 werd op 9 november 2008 weer een Proefgerichte lesdag georganiseerd onder leiding van internationaal jurylid Els Mouw. En net als in de voorgaande jaren bleek dit weer een succesformule, waar de deelnemers veel in kunnen leren en zich bewust worden waar juryleden nu specifiek op letten.

Onder de naam "Duinruiters got Talent" werd in januari 2009 een nieuw trainingstraject opgestart onder leiding van Sander Marijnissen. Iedere maand was er een clinic van Sander, waarna op 28 juni een grootschalige finale plaatsvond. In deze finale moesten de deelnemers een Kür op muziek rijden, welke werd beoordeeld door A-kaderlid Marijnissen. Na afloop gaf Sander nog een indrukwekkende demonstratie op één van zijn toppaarden en werd de finaledag afgesloten met een geanimeerde en vooral smaakvolle barbecue. Het enorme enthousiasme van de deelnemers en van Sander zelf, heeft ertoe geleid dat een nóg grootschaliger trainingstraject onder leiding van deze sympathieke topruiter op de agenda staat voor 2010, wat tevens het 35-jarig jubileumjaar wordt van R.J.V. De Duinruiters.