Organisatie

R.J.V. De Duinruiters wil zich graag profileren als een actieve, warme en gezellige vereniging, waarbij kwaliteit en variëteit altijd voorop staan. Dat komt niet alleen tot uiting door het uitstekend organiseren van een 11-tal wedstrijden per jaar, maar vooral ook door de organisatie van een veelheid aan andere evenementen en nieuwe initiatieven. Bij deze initiatieven nemen "leertrajecten" veelal een belangrijke plaats in. De vereniging stelt alles in het werk om haar leden op een hoger niveau te laten presteren door het geven van clinics en trainingsprogramma's onder leiding van bekende dressuurruiters (voor meer informatie hierover zie Historie).

Daarnaast worden voor de leden jaarlijks allerlei activiteiten georganiseerd, zoals sinds 2004 op tweede Pinksterdag een springwedstrijd in samenwerking met MaKoBa (springvereniging Manege Koos Bakker), sinds jaar en dag de Wildwedstrijd (in de derde week van december), alwaar men verkleed, individueel of in groepsverband, een Kür op muziek moet rijden, een gezellige en vooral smaakvolle barbecue in augustus etc.
 
R.J.V. De Duinruiters hecht veel waarde aan het contact en de communicatie met haar leden. Vanuit die optiek zijn in 1999 de verenigingsbladen Impuls, Impuls Actueel en Impuls Latest News (zie Publiciteit) geüntroduceerd. Als relatief kleine vereniging heeft R.J.V. De Duinruiters hiermee een zeer verzorgd, informatief en leuk verenigingsblad voor haar leden.

Bij iedere (sport)vereniging staat de organisatie centraal. Zo ook bij Rij- en Jachtvereniging De Duinruiters. En dan hebben we het niet alleen over wat en hoe vaak er iets wordt georganiseerd (zie Wedstrijden en Evenementen), maar vooral over de kwaliteit van de organisatie en de faciliteiten van de vereniging. Bij onze vereniging wordt daar veel aandacht aan besteed en vormt dat niet alleen een fraai gegeven voor een kleurrijk verleden, maar vooral ook een belangrijk uitgangspunt voor een gezonde toekomst.